Akt, Analog, doppeltbelichtet, 2000

 

                                     30x40cm, Unikat